ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และ มีการใช้งานที่แพร่หลายทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์พกพาที่เชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ สังคม BYOD (Bring Your Own Device) และ BYOD (Bring Your Own Cloud) กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและความสลับซับซ้อน โดยเฉพาะความเสี่ยงด้าน Cybersecurity ทั้ง 3 ด้านได้แก่ People, Process และ Technology ซึ่งจุดอ่อนที่สุดก็คือ “People” ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายอย่างมากของทุกองค์กรในทุกประเทศ ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะความสามารถ ในการวิเคราะห์ วางแผน และ จัดการ ความเสี่ยงด้าน Cybersecurity ได้อย่างมีประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ   เนื่องจากงานทางด้าน Cybersecurity มีความหลากหลาย […]

Read more
รูปที่ 1 : “National Cybersecurity Workforce Framework”
Read more
รูปที่ 2: ตัวอย่างข้อมูลสำคัญที่ได้
Read more
รูปที่ 5 ภาพรวมความหนาแน่นของระดับการโจมตีทางไซเบอร์กระจายทั่วโลก
Source: Akamai Real-time Web Monitor - Attack Traffic Overview (Global)
http://www.akamai.com/html/technology/dataviz1.html
Read more
รูปที่ 1: เข้าถึงและดาวน์โหลดไฟล์ rom-0 ของเร้าเตอร์ที่มีช่องโหว่ผ่านทาง Private IP Address
Read more

© Copyright 2013. Powered by ACIS Professional Center