ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการตรวจสอบหาร่องรอยการกระทำผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกู้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุตัวผู้ต้องสงสัย

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
องค์กรจะได้รับคำปรึกษาและช่วยเหลือในการค้นหาและวิเคราะห์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจากถูกเจาะระบบ โดยการ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในรูปแบบที่น่าเชื่อถือได้ ตรวจสอบ Log file ค้นหาร่องรอยการแก้ไขระบบ ร่องรอยการเข้าถึงระบบเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัย พร้อมทั้งรายงานการวิเคราะห์หลักฐานเป็นขั้นตอนเพื่อใช้ในการขั้นตอนการดำเนินคดีและคำแนะนำเพื่อปรับปรุงระดับความปลอดภัยขององค์กร

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy