Banner CDIC2020_Software Park_New

งาน CDIC 2020 งานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “The Future of Next Normal Cyber Risk and Digital Immunity” ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ที่ Grand Hall ไบเทค บางนา ห้ามพลาดสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่สนใจด้านนี้โดยเฉพาะ!

พบกับประเด็นที่น่าสนใจภายในงานเมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และ ความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็น “New Normal” เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน ลดผลกระทบทั้งจากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล การจัดการความเสี่ยงในการใช้งานผู้ให้บริการภายนอก การใช้งานระบบคลาวด์ การใช้ ระบบในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลขององค์กรและบุคคล ผลบังคับใช้ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งผลให้องค์กรจะต้องมีแนวทางปฏิบัติในการออกแบบกระบวนการ และดำเนินการมาตรการเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องตามข้อกำหนด

ภายในงานนี้จะมีการบรรยาย องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอมิติใหม่ Cybersecurity Expo ห้ามพลาด ไฮไลท์สำคัญของงานทั้งการ Live การสาธิต รวมถึง Workshop ที่น่าสนใจ และของรางวัลสำหรับการร่วมกิจกรรมอีกมากมาย พิเศษแค่ภายในงานนี้เท่านั้น!

web-slider2

ตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับ Highlight Conference
National Cybersecurity Strategy
Cybersecurity Act (CSA) & Personal Data Protection Act (PDPA)
Data Privacy
Next Normal Cyber Risk
Cyber Sovereignty
Cyber Anarchy
Data Protection
National Digital ID
AI-Based Automation
Massive Data Breach
Phishing Beacon
DPO

CDIC-Promotion-Rev2

พิเศษเฉพาะลูกค้าที่มางานเท่านั้น! กรอกข้อมูลของท่านวันนี้เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน
สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเพื่อพัฒนาทักษะด้าน Cybersecurity ห้ามพลาดโปรนี้ บอกเลยว่าคุ้มมากจริง ๆ

1. โปรโมชั่น ลด 20% เมื่อสมัครเรียน 1 ท่าน
2. โปรโมชั่นเมื่อมาเป็นกลุ่ม ซื้อ 3 ท่าน แถม 1 ท่าน
หมายเหตุ: ทั้ง 2 โปรโมชั่นนี้ ใช้ได้กับหลักสูตรในกลุ่ม Assurance, Cybersecurity, Governance, Risk and Compliance, Software Security, ISACA, EC-Council

คลิกกรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ https://bit.ly/30kG94v
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางอีเมลที่ลงทะเบียนเพื่อให้ Promotion Code ภายใน 24 ชม.
เพื่อใช้ยืนยันการซื้อ Training Courses ราคาพิเศษ

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy