Privacy Policy | ACIS Professional Center Co., Ltd.

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคลอื่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการใช้คุกกี้ ซึ่งจะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้แตกต่างกันไป โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้ได้ที่หน้าการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้งาน ดังนี้

1.1 คุกกี้ (Cookies) คืออะไร ?

คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย

1.2 บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง ?

บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเก็บข้อมูลและรวบรวมสถิติวิจัยทางด้านการตลาด การวิเคราะห์แนวโน้ม ตลอดจนนำมาปรับปรุง และควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่น ทั้งนี้การเก็บคุกกี้นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยตรง บริษัทฯ จะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยการใช้งานคุกกี้แบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน

ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของบริษัทฯได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน

ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์

ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้

ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน

1.3 การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

เว็บไซต์ของ บริษัทฯ จะมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากของบริษัทฯ ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

1.4 การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (web browser) เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเยี่ยมชมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ Privacy Policy

1.6 การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทฯ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคลอื่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นดังมีข้อความต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ (Definition)

ลำดับ
(No.)

คำศัพท์
(Term)

คำอธิบาย
(Description)

1.

บริษัทฯ

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ บริษัทในเครือ

2.

บริษัทในเครือ

บริษัทหรือองค์กรอื่นใดที่ควบคุม ถูกควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งอาจมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน

3.

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ท่าน 

ผู้รับประโยชน์ ผู้สมัครใช้บริการผ่านทุกช่องทางของ ทั้งเพื่อตนเองและในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ

- ผู้ที่เข้ารับบริการที่ปรึกษา ผู้ที่เข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ผู้เข้ารับการสอบ ผู้เข้าร่วมการสนับสนุนในการออกบูธ ผู้แนะนำการลงทุน และบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีการติดต่อ มีนิติสัมพันธ์ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือบุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของบริษัทฯ

- บุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวตนโดยวิธีที่บุคคลธรรมดาสามารถระบุได้ หรือนิติบุคคลใช้ปฏิบัติโดยอย่างสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะวิธีที่อ้างอิงถึงหมายเลขประจำตัว ข้อมูลสถานที่ ตัวบ่งชี้ออนไลน์ หรือปัจจัยที่บ่งบอกถึงลักษณะทางสรีระ กายภาพ พันธุกรรม จิตใจ การเงิน สังคมและวัฒนธรรมของบุคคลนั้น ๆ

4.

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า  

ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม อาทิ ชื่อ   

นามสกุล เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัญชีธนาคาร  หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสุขภาพ และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

5.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน

6.

แอพพลิเคชั่น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบให้รับรองการทำงานหรือกิจกรรมหลายด้านเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นได้แก่ โปรแกรมประมวลคำf (word processor), แผ่นตารางทำการ (spreadsheet), แอพพลิเคชั่นบัญชี (accounting application), เว็บเบราว์เซอร์, แอพพลิเคชันเล่นคลิปสื่อ (media player), โปรแกรมจำลองการบิน (flight simulator), เกมคอนโซล, หรือ โปรแกรมตัดต่อภาพ

7.

IP Address

สัญลักษณ์เชิงหมายเลขที่กำหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่นคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการสื่อสาร

8.

คุกกี้ (Cookie)

ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว

9.

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

10.

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

11.

เจ้าหน้าที่คุ้มครอง          ข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

12.

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ได้ข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าหรือต้องทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้า

13.

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

14.

พันธมิตรทางธุรกิจ

คู่ค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ   หรือทำงานร่วมกับบริษัทฯ

15.

ลูกค้า

ลูกค้าหรือผู้ซื้อหรือใช้บริการต่างๆของบริษัทฯ รวมถึงการใช้บริการเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและให้หมายความรวมถึง คู่ค้าธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย ยกเว้นพนักงาน

16.

เว็บไซต์

เว็บไซต์ ซึ่งบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัดเป็นเจ้าของหรือให้บริการแล้วแต่กรณี

2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทฯ จึงมีความตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ และความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

3. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

3.1 เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงสินค้าและบริการของ บริษัทฯ รวมถึงบริการหรือสินค้าอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมถึงการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว

3.2 เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3.3 เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับบริษัทฯ

3.4 เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

3.5 เพื่อการดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ

3.6 เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ อาทิ การให้คำแนะนำและ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทฯ

3.7 เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ การสำรวจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทฯ

3. 8 เพื่อการดำเนินการใดที่จำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

 1. ตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย
 2. ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่
 3. บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ
 4. ปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 5. ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ บุคลากร และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น
 6. เยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

3.9 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานกำกับดูแลและให้เป็นไปตาม กฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพัน ที่ภาครัฐกำหนด

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการแจ้งเมื่อบริษัทฯ มีการขอข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในการได้ข้อมูลของท่านมานั้นบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3. เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับ บริษัทฯ ตามกฎหมาย
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านในการทำสัญญานั้น
 • เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

  บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากการให้บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทุกช่องทาง ดังต่อไปนี้

  4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

  • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เป็นต้น
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ที่อยู่ที่ติดต่อ (สำหรับกรณีต่างจากที่อยู่อาศัย) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ เป็นต้น
  • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ข้อมูลการโอนเงิน ข้อมูลการชำระหนี้ ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลด้านการเงินและสุขภาพการเงิน เป็นต้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
  • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เฉพาะกรณีเข้าใช้งานระบบงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ
  • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
  • ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับผ่านการใช้บริการเว็บไซต์
  • ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)
  • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

  กรณีที่ท่านได้ให้สำเนาบัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงขอให้ท่านดำเนินการปิดทึบ ข้อมูลส่วนนั้น ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการปิดทึบ ข้อมูลเหล่านั้น และขอสงวนสิทธิในการถือเสมือนว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ โดยถือว่าเอกสารที่มีการปิดทึบข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

  ทั้งนี้บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ผลการตรวจโรค ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

  5. แหล่งที่มาของข้อมูล

  บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

  (1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

  • ขั้นตอนการสมัครสมัครซื้อสินค้าหรือใช้บริการของบริษัทฯ ลงนามในสัญญา ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้อง หรือคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ สมัครรับข่าวสาร การทำแบบสำรวจ เป็นต้น
  • การติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล
  • บริษัทฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ บันทึกภาพผ่าน CCTV

  (2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

  • บริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
  • บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีทวงถามหนี้ และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
  • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯหรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook LINE Twitter เป็นต้น

  6. ระยะเวลาจัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่บริษัทฯจะต้องดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลังระยะเวลาที่สัญญาสิ้นผลบังคับไว้ระยะเวลาหนึ่ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปแม้จะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม อาทิกรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

  7. การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

  7.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรือ องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกเฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
  • บริษัทลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากรณีมีการดำเนินโครงการหรือทำธุรกิจร่วมกัน) บริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก
  • หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด เป็นต้น
  • หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี ของบริษัทฯ เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น
  • ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ
  • ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

  7.2 การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

  กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการจัดเก็บ และ/หรือ โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ในต่างประเทศ บริษัทฯ จะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงานหรือองค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

  8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

  ในการขายสินค้าหรือให้บริการของบริษัทฯ หรือการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในบางกรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ โดยบริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ณ ขั้นตอนที่ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อไป

  9. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

  นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย  บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด อาทิ การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่าง ๆ (ทางไปรษณีย์ อีเมล และด้วยวิธีการอื่นใด) รวมถึงการสื่อสารการตลาด การดำเนินการด้านการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของ บริษัทฯ ผ่านการแนะนำของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

  ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากบริษัทฯ ยกเว้นการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เราได้ให้แก่ท่าน

  10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อนี้

  1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) มีสิทธิได้รับแจ้งให้ทราบ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และจะเปิดเผยให้ใครบ้าง
  2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้แก่ บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
  3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะมีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ ก่อน
  4. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) ท่านสิทธิในการขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน
  7. สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  8. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิคัดค้านในกรณีดังต่อไปนี้ 
   • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
   • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำคัดค้านดังกล่าวได้ตามกฎหมาย
  9. สิทธิร้องเรียน (Right to complain) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการติดต่อเพื่อใช้สิทธิของท่านตามรายละเอียดข้อ 14. โดย บริษัทฯ จะดำเนินการและพิจารณาตามที่ท่านร้องขอ และแจ้งผลดำเนินการหรือการพิจารณาคำขอให้ท่านทราบภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำร้องขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หาก บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

   อนึ่ง การลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือการถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการปฏิบัติตามสัญญา หรือกรณีการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดข้อจำกัดในการให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การบริการ และข่าวสารจาก บริษัทฯ ต่อไป

   11. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

   เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย บริษัทฯ จึงได้สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลธุรกิจ

   บริษัทฯ ทำการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการให้บริการของบริษัทฯ อาทิ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

   เมื่อบริษัทฯ ทำสัญญาใช้บริการกับบุคคลที่สาม บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการและสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รับผิดชอบจะได้รับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

   12. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   13. คำถามที่เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับถ้อยแถลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูลของท่าน หรือแจ้งเบาะแสการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ

   บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   14. ช่องทางการติดต่อ

   หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมายังช่องทางดังนี้

   บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

   ที่อยู่ : 140/1 อาคารเคียนหงวน 2 ชั้น 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

   เบอร์โทรศัพท์ : 02-2534736

   เว็บไซต์ : https://www.acisonline.net

   อีเมล์ : [email protected]

   ในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทฯ ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

   เบอร์โทรศัพท์ : 02-141-6993, 02-142-1033
   อีเมล : [email protected]

   15. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทฯ

   16. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น

   ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

   3.1 ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า

   .

   ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต (“ท่าน”)  รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม ให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จะดำเนินการให้สอดคล้องตามพ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   3.2 ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับคู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

   .

   ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นคู่ค้าในอนาคต (“ท่าน”)  รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม ให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จะดำเนินการให้สอดคล้องตามพ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   3.3 ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับสำหรับพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว ผู้ค้ำประกันการปฏิบัติงาน และบุคคลอ้างอิง

   .

   ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน และเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว ผู้ค้ำประกันการปฏิบัติงาน และบุคคลอ้างอิง (“ท่าน”)  โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทฯ) ปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   3.4 ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอ้างอิง

   .

   ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน และเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอ้างอิงของผู้สมัครงานและผู้สมัครฝึกงาน (“ท่าน”)  โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทฯ) ปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   3.5 ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่อาจเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

   .

   ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผล”) ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่อาจเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (“ท่าน”) รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม ให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จะดำเนินการให้สอดคล้องตามพ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   3.6 ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ถือหุ้น

   .

   ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผล”) ของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม ให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จะดำเนินการให้สอดคล้องตามพ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   Messenger
   Messenger