ลักษณะการให้บริการ

จากผลการวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยพบว่า ช่องโหว่จำนวน 70% ของระบบสารสนเทศเกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัยจึงทำให้ระบบสารสนเทศที่มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่มีความสำคัญขององค์กรมีโอกาสที่จะถูกคุกคามโดยผู้ไม่ประสงค์ดีซึ่งเป็นได้ทั้งบุคคลภายนอกหรือภายในได้ ดังนั้นองค์กรต้องมีการสอบทานซอร์สโค๊ดของระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศของท่านมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

องค์กรจะมั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยก่อนถูกนำไปใช้งานจริง
ในกรณีที่มีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาระบบสารสนเทศ บริการสอบทานซอร์สโค๊ดจะทำให้องค์กรมั่นใจว่าจะได้รับซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยไม่มีช่องโหว่หรือไม่มี Backdoor ที่ถูกซ่อนไว้โดยผู้รับจ้าง
องค์กรที่ใช้บริการตรวจสอบซอร์สโค๊ดถือว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน PCI DSS

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center