ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้องค์กรของท่านได้พบมุมมองของการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกๆด้านทั้งในด้านกระบวนการและด้านเทคนิค และยังสอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงของท่านมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมและสอดคล้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่างทั้งระดับประเทศและระดับโลก พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้องเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้จริง

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center