ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการให้การปรึกษา พัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management Software) ชั้นนำระดับโลก เช่น BMC Remedy เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการให้เป็นตามแนวปฏิบัติมาตรฐานของ ITIL

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

ได้รับระบบบริหารจัดการการให้บริการที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานของ ITIL และสอดคล้องกับกระบวนการจัดการภายในขององค์กร และช่วยให้ท่านมีข้อมูลในการบริหารจัดการจนทำให้บริการของท่านง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy