ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการให้การปรึกษา พัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management Software) ชั้นนำระดับโลก เช่น BMC Remedy เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการให้เป็นตามแนวปฏิบัติมาตรฐานของ ITIL

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

ได้รับระบบบริหารจัดการการให้บริการที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานของ ITIL และสอดคล้องกับกระบวนการจัดการภายในขององค์กร และช่วยให้ท่านมีข้อมูลในการบริหารจัดการจนทำให้บริการของท่านง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center