ลักษณะการให้บริการ

เนื่องจากโดยส่วนใหญ่การติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่างๆในระบบขององค์กร เช่น เราเตอร์ สวิตช์ ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ เว็บเซิร์ฟเวอร์ จะถูกกำหนดค่าการติดตั้งเป็นแบบที่ติดตั้งมากับบริษัทผู้ผลิต (default setting) หรือไม่มีการคำนึงถึงในแง่ของความปลอดภัยสักเท่าไหร่ เช่น การเปิดเซอร์วิสที่ไม่ได้ใช้งาน การตั้งรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงเป็นช่องทางสำคัญที่นักเจาะระบบ (Hacker) ใช้ในการเจาะระบบ หรือแม้กระทั่งเป็นช่องทางสำหรับ malware เช่น computer virus และ worm ในการกระจายตัวอีกด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรหรืออาจทำให้การทำงานขององค์กรหยุดชะงักได้ ดังนั้นการนำเอาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน จำเป็นจะต้องมีการปิดช่องโหว่และปรับแต่งค่าการติดตั้ง โดยการเปิดการใช้งานน้อยที่สุดและจำเป็นที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับระบบโดยรวมขององค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

อุปกรณ์ที่ได้รับการ hardening จะมีระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้นและความเสี่ยงลดลง พร้อมทั้งคู่มือการ hardening โดยละเอียดเพื่อใช้ในการปิดช่องโหว่อุปกรณ์ลักษณะเดียวกันได้ด้วยตนเอง

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center