ลักษณะการให้บริการ

เป็นการตรวจสอบระดับความปลอดภัยเชิงกายภาพโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO17799 และร่วมกับการใช้หลักจิตวิทยา (Social engineering) ในการทดสอบการเข้าถึงบริเวณที่มีความสำคัญสูงขององค์กร เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริเวณปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระดับความปลอดภัยด้านกายภาพ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

องค์กรจะได้รับรู้ถึงช่องโหว่ทางกายภาพขององค์กร พร้อมทั้งรายงานคำแนะนำในการปรับปรุงระดับความปลอดภัยด้านกายภาพตามมาตรฐาน ISO17799

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center