ลักษณะการให้บริการ

เป็นบริการตรวจสอบหาร่องรอยการกระทำผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกู้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุตัวผู้ต้องสงสัย

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

องค์กรจะได้รับคำปรึกษาและช่วยเหลือในการค้นหาและวิเคราะห์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจากถูกเจาะระบบ โดยการ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในรูปแบบที่น่าเชื่อถือได้ ตรวจสอบ Log file ค้นหาร่องรอยการแก้ไขระบบ ร่องรอยการเข้าถึงระบบเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัย พร้อมทั้งรายงานการวิเคราะห์หลักฐานเป็นขั้นตอนเพื่อใช้ในการขั้นตอนการดำเนินคดีและคำแนะนำเพื่อปรับปรุงระดับความปลอดภัยขององค์กร

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center