Author By: Prinya Hom-anek, ACIS/Cybertron Cybersecurity Research LABACIS Professional Center Co., Ltd. & Cybertron Co., Ltd. ปัจจุบันวิวัฒนาการของโลกอยู่ในยุคคลื่นลูกที่ 4 ที่หมายถึง อุตสาหกรรมยุคดิจิทัล (Industry 4.0) รัฐบาลไทยเองก็ได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลเช่นกัน ซึ่งวันนี้เราผ่านจากยุคอินเทอร์เน็ตมาสู่ยุคไซเบอร์ที่ไม่ใช่เพียงแค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีเทคโนโลยีต่างๆ วิ่งอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั่นก็คือ Social, Mobile, Cloud, Big Data (S-M-C-I) จากนี้ไป IT (Information Technology) แยกออกจากกัน โดย Information ขยายความสำคัญมากขึ้นซึ่งหมายรวมไปถึง Information Governance หรือ Data Governance เป็นการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลสอดคล้องกับยุคไซเบอร์ การขับเคลื่อนธุรกิจในยุคไซเบอร์ทำให้องค์กรต้องตระหนักถึง Digital Transformation ซึ่งไม่ได้หมายถึงการลงทุนหรือนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการปรับกระบวนทัศน์ทางความคิด (Mindset) […]

Read more

เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก( Payment Card Industry Data Security Standard for Small Merchant Level 2,3 และ 4) เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกกำหนดโดย 5 ค่ายยักษ์ใหญ่บัตรเครดิต คือ Visa, MasterCard, American Express, Discover และ JCB ที่กำหนดให้องค์กรที่รับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต และบัตรเครดิต ต้องมีมาตรฐาน PCI DSS เพื่อช่วยให้องค์กร บริษัท และร้านค้าต่าง ๆ สามารถควบคุมมาตรฐานในการเก็บรักษา ประมวลผล และรับส่งข้อมูลบัตรได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ให้สามารถป้องกันการฉ้อโกงซึ่งเกิดจากการทำธุรกรรมผ่านบัตรชำระเงิน ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับ หากมี PCI DSS อัตราค่าบริการ บริการตรวจประเมินมาตรฐาน PCI DSS โดยผู้ตรวจสอบอิสระ สำหรับธุระกิจขนาดย่อม เริ่มต้นที่ 70,000 บาท / ปี สิ่งที่ท่านจะได้รับ […]

Read more
Data Economy

Author By: Prinya Hom-anek, ACIS/Cybertron Cybersecurity Research LABACIS Professional Center Co., Ltd. & Cybertron Co., Ltd. “ด้านมืดของการนําเทคโนโลยี Big Data และ AI มาใช้เปลี่ยน พฤติกรรมมนุษย์ในยุคแห่งข้อมูลภิวัฒน์” เมื่อโลกกําลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทําให้ “Digital Economy” นั้น กลายเป็นคําที่ล้าสมัยไปเสียแล้ว มิสเตอร์ ดอน แท็ปสก็อตต์ ได้แต่ง หนังสือ “Digital Economy” ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนสํานักพิมพ์เพิ่ง ออกหนังสือเล่มใหม่ฉลองครบรอบยี่สิบปีเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้น “Digital Economy” จึงไม่ใช่คําใหม่แต่อย่างใด ในปัจจุบันและอนาคต เรากําลัง พูดถึง Buzzword คําใหม่ที่กําลังมาแรงนั่นคือ “Data Economy” หรือ “Data-Driven Economy” […]

Read more

Author By: Prinya Hom-anek, ACIS/Cybertron Cybersecurity Research LABACIS Professional Center Co., Ltd. & Cybertron Co., Ltd. นับจากไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลก "Brain" บน Platform MS-DOS ที่อุบัติขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2528 เป็นปีแรกที่ผมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เหมือนทุกวันนี้ จากปี พ.ศ.2529 ถึงปี พ.ศ.2560 กว่า 30 ปี เรายังได้พบกับมัลแวร์และไวรัสคอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทุกท่านคงทราบดีถึงอุบัติการณ์ Wannacry Ransomware Worm ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้หลายท่านตั้งคำถามว่า ปัญหาเรื่อง Virus Computer มีมากว่า 30 ปี และ ปัญหา Cybersecurity นั้นก็มีมากว่า […]

Read more

ตลอดปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เราได้เห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นทั่วโลก และ การมาถึงของ “เทคโนโลยีพลิกโลก” (Disruptive Technology) ยุคแห่ง Social, Mobile, Cloud และ Big Data เรียกว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในศตวรรษที่ 21 และได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรทุกองค์กรในโลก ซึ่งองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องมีการปรับตัวกับ “Disruptive Technology”, “Digital Transformation” และ “Digital Business” (ดูรูปที่ 1 และ รูปที่ 2) ที่นับวันจะแยกไม่ออกระหว่าง “Digital World” และ “Physical World” ที่ Gartner ได้ทำนายไว้ใน “Top Security Trends 2016-2017” webinar เมื่อตอนปลายปี พ.ศ. 2558 เราจะเห็นว่า Mega Trends ทั้งสี่ดังกล่าว (Social, […]

Read more

Author By: Prinya Hom-anek, CISSP, SSCP, CSSLP, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CASP, ITIL Expert, COBITB 5 Impleementation, CBCI, IRCA ISMS LAPresident and Founder, ACIS Professional Center การมาถึงของยุคแห่ง S-M-C-I (ดูรูปที่ 1) ทำให้หลายองค์กรต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่มาทางไซเบอร์ โดยผ่านช่องทาง Social Network, Mobile Devices หรือ Cloud Services ต่างๆ โดยสภาพและลักษณะของภัยคุกคามมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ตลอดจนมีรูปแบบในการโจมตีเป้าหมายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น APT (Advanced Persistent Threat) Attack, Watering Hole Attack หรือ Spear Phishing […]

Read more

กับบริบทใหม่ที่ SMIC (S ย่อมาจาก Social Media & Social Network, M ย่อมาจาก Mobile . I ย่อมาจาก Information และ C ย่อมาจาก Cloud) ได้ทำให้คนในยุคปัจจุบันหันมาใช้ Smart Phone เพิ่มมากขึ้น ทั้งเช็คอีเมล์ ทำธุรกรรมบนมือถือ การเช็ค facebook หรือ การใช้ประโยชน์จากแอพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญให้ยุคดิจิตอลเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ก่อกำเนิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การสร้างรายได้จากสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุน Facebook Fanpage ที่ได้รับความนิยมและมียอดฟอลโล่ว์สูง, การโปรโมทสินค้าและบริการผ่านช่องทาง Instragram ของศิลปิน-ดารา ที่มีผู้ติดตามนับล้าน และการที่เราสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกง่ายดายและเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าที่เคย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Digital Economy ได้เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การขับเคลื่อน Digital Economy จำเป็นต้องมีการเรียกความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน โดยหลายประเด็นได้ถูกหยิบยก อาทิ มีการมองว่าอาจมีการผลักดัน พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ […]

Read more

Author By: Tirayut Sripeamlap, CGEIT, ACIS Professional Center Review By: Prinya Hom-anek, CISSP, CISA, CRISC, CGEIT, ACIS Professional Center Reference Source: The Information Security Forum, ISF Threat Horizon 2016 Executive Summary จากบทวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2559 ในฉบับที่แล้ว ทาง ISF (Information Security Forum) ได้สรุปรายงานเป็นข้อสรุปหลักๆ 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ไม่มีใครน่าไว้วางใจในไซเบอร์อีกต่อไป 2. ความเชื่อมั่นในระบบหรือโซลูชั่นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในแนวทางที่ยอมรับโดยทั่วไปเสื่อมสลาย ต้องคิดหาแนวทางใหม่ 3. ความล้มเหลวต่อการรักษาระดับการให้บริการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในฉบับนี้ เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงรายละเอียดหัวข้อภัยคุกคาม พร้อมทั้งแนวทางดำเนินการจัดการกับภัยคุกคามในแต่ละหัวข้อ […]

Read more

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy