เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก( Payment Card Industry Data Security Standard for Small Merchant Level 2,3 และ 4) เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกกำหนดโดย 5 ค่ายยักษ์ใหญ่บัตรเครดิต คือ Visa, MasterCard, American Express, Discover และ JCB ที่กำหนดให้องค์กรที่รับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต และบัตรเครดิต ต้องมีมาตรฐาน PCI DSS เพื่อช่วยให้องค์กร บริษัท และร้านค้าต่าง ๆ สามารถควบคุมมาตรฐานในการเก็บรักษา ประมวลผล และรับส่งข้อมูลบัตรได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ให้สามารถป้องกันการฉ้อโกงซึ่งเกิดจากการทำธุรกรรมผ่านบัตรชำระเงิน ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับ หากมี PCI DSS อัตราค่าบริการ บริการตรวจประเมินมาตรฐาน PCI DSS โดยผู้ตรวจสอบอิสระ สำหรับธุระกิจขนาดย่อม เริ่มต้นที่ 70,000 บาท / ปี สิ่งที่ท่านจะได้รับ […]

Read more
Data Economy

Author By: Prinya Hom-anek, ACIS/Cybertron Cybersecurity Research LABACIS Professional Center Co., Ltd. & Cybertron Co., Ltd. “ด้านมืดของการนําเทคโนโลยี Big Data และ AI มาใช้เปลี่ยน พฤติกรรมมนุษย์ในยุคแห่งข้อมูลภิวัฒน์” เมื่อโลกกําลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทําให้ “Digital Economy” นั้น กลายเป็นคําที่ล้าสมัยไปเสียแล้ว มิสเตอร์ ดอน แท็ปสก็อตต์ ได้แต่ง หนังสือ “Digital Economy” ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนสํานักพิมพ์เพิ่ง ออกหนังสือเล่มใหม่ฉลองครบรอบยี่สิบปีเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้น “Digital Economy” จึงไม่ใช่คําใหม่แต่อย่างใด ในปัจจุบันและอนาคต เรากําลัง พูดถึง Buzzword คําใหม่ที่กําลังมาแรงนั่นคือ “Data Economy” หรือ “Data-Driven Economy” […]

Read more

Author By: Prinya Hom-anek, ACIS/Cybertron Cybersecurity Research LABACIS Professional Center Co., Ltd. & Cybertron Co., Ltd. นับจากไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลก "Brain" บน Platform MS-DOS ที่อุบัติขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2528 เป็นปีแรกที่ผมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เหมือนทุกวันนี้ จากปี พ.ศ.2529 ถึงปี พ.ศ.2560 กว่า 30 ปี เรายังได้พบกับมัลแวร์และไวรัสคอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทุกท่านคงทราบดีถึงอุบัติการณ์ Wannacry Ransomware Worm ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้หลายท่านตั้งคำถามว่า ปัญหาเรื่อง Virus Computer มีมากว่า 30 ปี และ ปัญหา Cybersecurity นั้นก็มีมากว่า […]

Read more

ตลอดปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เราได้เห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นทั่วโลก และ การมาถึงของ “เทคโนโลยีพลิกโลก” (Disruptive Technology) ยุคแห่ง Social, Mobile, Cloud และ Big Data เรียกว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในศตวรรษที่ 21 และได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรทุกองค์กรในโลก ซึ่งองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องมีการปรับตัวกับ “Disruptive Technology”, “Digital Transformation” และ “Digital Business” (ดูรูปที่ 1 และ รูปที่ 2) ที่นับวันจะแยกไม่ออกระหว่าง “Digital World” และ “Physical World” ที่ Gartner ได้ทำนายไว้ใน “Top Security Trends 2016-2017” webinar เมื่อตอนปลายปี พ.ศ. 2558 เราจะเห็นว่า Mega Trends ทั้งสี่ดังกล่าว (Social, […]

Read more

Author By: Prinya Hom-anek, CISSP, SSCP, CSSLP, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CASP, ITIL Expert, COBITB 5 Impleementation, CBCI, IRCA ISMS LAPresident and Founder, ACIS Professional Center การมาถึงของยุคแห่ง S-M-C-I (ดูรูปที่ 1) ทำให้หลายองค์กรต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่มาทางไซเบอร์ โดยผ่านช่องทาง Social Network, Mobile Devices หรือ Cloud Services ต่างๆ โดยสภาพและลักษณะของภัยคุกคามมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ตลอดจนมีรูปแบบในการโจมตีเป้าหมายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น APT (Advanced Persistent Threat) Attack, Watering Hole Attack หรือ Spear Phishing […]

Read more

กับบริบทใหม่ที่ SMIC (S ย่อมาจาก Social Media & Social Network, M ย่อมาจาก Mobile . I ย่อมาจาก Information และ C ย่อมาจาก Cloud) ได้ทำให้คนในยุคปัจจุบันหันมาใช้ Smart Phone เพิ่มมากขึ้น ทั้งเช็คอีเมล์ ทำธุรกรรมบนมือถือ การเช็ค facebook หรือ การใช้ประโยชน์จากแอพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญให้ยุคดิจิตอลเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ก่อกำเนิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การสร้างรายได้จากสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุน Facebook Fanpage ที่ได้รับความนิยมและมียอดฟอลโล่ว์สูง, การโปรโมทสินค้าและบริการผ่านช่องทาง Instragram ของศิลปิน-ดารา ที่มีผู้ติดตามนับล้าน และการที่เราสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกง่ายดายและเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าที่เคย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Digital Economy ได้เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การขับเคลื่อน Digital Economy จำเป็นต้องมีการเรียกความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน โดยหลายประเด็นได้ถูกหยิบยก อาทิ มีการมองว่าอาจมีการผลักดัน พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ […]

Read more

Author By: Tirayut Sripeamlap, CGEIT, ACIS Professional Center Review By: Prinya Hom-anek, CISSP, CISA, CRISC, CGEIT, ACIS Professional Center Reference Source: The Information Security Forum, ISF Threat Horizon 2016 Executive Summary จากบทวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2559 ในฉบับที่แล้ว ทาง ISF (Information Security Forum) ได้สรุปรายงานเป็นข้อสรุปหลักๆ 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ไม่มีใครน่าไว้วางใจในไซเบอร์อีกต่อไป 2. ความเชื่อมั่นในระบบหรือโซลูชั่นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในแนวทางที่ยอมรับโดยทั่วไปเสื่อมสลาย ต้องคิดหาแนวทางใหม่ 3. ความล้มเหลวต่อการรักษาระดับการให้บริการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในฉบับนี้ เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงรายละเอียดหัวข้อภัยคุกคาม พร้อมทั้งแนวทางดำเนินการจัดการกับภัยคุกคามในแต่ละหัวข้อ […]

Read more

Author By: Tirayut Sripeamlap, CGEIT, ACIS Professional Center Review By: Prinya Hom-anek, CISSP, CISA, CRISC, CGEIT, ACIS Professional Center Reference Source: The Information Security Forum, ISF Threat Horizon 2016 Executive Summary จากรายงานแนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับปี 2016 โดย ISF ระบุทิศทางเชิงลบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยังคงต่อเนื่อง สู่ปลายขอบของความเชื่อถือที่องค์กรต้องรักษาไว้ให้ได้ รายงานได้ข้อสรุปหลักๆทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ไม่มีใครน่าไว้วางใจในไซเบอร์อีกต่อไป 2. ความเชื่อมั่นในระบบหรือโซลูชั่นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในแนวทางที่ยอมรับโดยทั่วไปเสื่อมสลาย ต้องคิดหาแนวทางใหม่ 3. ความล้มเหลวต่อการรักษาระดับการให้บริการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนั้น องค์กรทั่วโลกต้องปรับกระบวนทัศน์ให้มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ รูปที่ 1: “รายงานแนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ […]

Read more

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center