ทางคณะเจ้าหน้าที่ สกมช. ได้เดินทางมาเข้าศึกษาดูงาน บริษัท ACIS และ Cybertron | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger