บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 การให้บริการ Government Cloud Service ในระดับ IaaS | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger