กับบริบทใหม่ที่ SMIC (S ย่อมาจาก Social Media & Social Network, M ย่อมาจาก Mobile . I ย่อมาจาก Information และ C ย่อมาจาก Cloud) ได้ทำให้คนในยุคปัจจุบันหันมาใช้ Smart Phone เพิ่มมากขึ้น ทั้งเช็คอีเมล์ ทำธุรกรรมบนมือถือ การเช็ค facebook หรือ การใช้ประโยชน์จากแอพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญให้ยุคดิจิตอลเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ก่อกำเนิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การสร้างรายได้จากสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุน Facebook Fanpage ที่ได้รับความนิยมและมียอดฟอลโล่ว์สูง, การโปรโมทสินค้าและบริการผ่านช่องทาง Instragram ของศิลปิน-ดารา ที่มีผู้ติดตามนับล้าน และการที่เราสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกง่ายดายและเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าที่เคย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Digital Economy ได้เกิดขึ้น

แต่ในขณะเดียวกัน การขับเคลื่อน Digital Economy จำเป็นต้องมีการเรียกความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน โดยหลายประเด็นได้ถูกหยิบยก อาทิ มีการมองว่าอาจมีการผลักดัน พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยใช้ Digital Economy มาบังหน้า หรือ เรื่องของระบบ Security ที่กำลังเป็นกังวลในเรื่องการป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ว่ามีมากน้อยเพียงไร ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าเรื่อง Digital Economy เป็นเรื่องที่ดี รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ส่วนในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลนั้นผมมองว่าควรจะพบกันครึ่งทาง ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจให้เกิดการลงทุน ส่วนในระดับปัจเจก หรือสังคม ก็สามารถใช้ Digital Economy ได้อย่างปลอดภัยและมีความมั่นใจ ซึ่งต้องอย่าลืมว่าชีวิตเราในปัจจุบันเราแทบแยกจากเทคโนโลยีไม่ได้เลย ซึ่งหากเกิด Digital Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย จะกลายเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนได้อย่างมาก GDP จะเพิ่มสูงขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรไปในตัว แต่หากเรื่องกฏหมายคุมเข้มมากเกินไป นักลงทุนก็อาจหันไปลงทุนในประเทศคู่แข่ง หรือกฏหมายที่ขาดความศักดิ์สิทธิ์จนแฮกเกอร์ไม่เกรงกลัวการกระทำความผิดก็จะยิ่งไปกันใหญ่

ผมอยากฝากไว้ว่าการที่จะทำให้ Digital Economy มีสเถียรภาพ จำเป็นต้องผสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภาครัฐเองก็มีหน้าที่ในการออกนโยบาย ควบคุม กำกับดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม ส่วนภาคเอกชนก็ต้องเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผมอยากให้ทุกคนมุ่งไปที่ผลลัพธ์ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไกลไปข้างหน้า โดยที่ทุกภาคส่วนล้วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy