เจาะลึก IT Governance Implementation และ บทวิเคราะห์ CobiT 5.0 Enterprise Governance of IT Framework และ IT Governance Implementation Guide ล่าสุดจาก ISACA (ตอนที่ 1) | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger