การท่องเว็บผ่าน Browser ทั่วไปอาจทำให้เราไปดาวน์โหลดเจ้ามัลแวร์ตัวร้ายได้โดยไม่รู้ตัว ACIS เลยทำ Step ง่าย ๆ ให้ทราบขั้นตอนการโจมตีของมัลแวร์ว่าเป็นอย่างไร จะได้ระวังและป้องกันตัวเองจากภัยไซเบอร์เหล่านี้โดยวิธีป้องกันอย่างง่าย ๆ จากมัลแวร์ประเภทนี้ คือ “การ Block เว็บไซต์” ที่ไม่ควรเข้าใช้งาน เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อข้อมูลที่สำคัญขององค์กรและของเรา แต่ถ้าเป็นทางด้านเทคนิคก็อาจจะมีการนำ Solutions เข้ามาช่วย เช่น Web Malware Protection หรือการทำ Host Intrusion Prevention System (HIPS) เป็นต้น ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ อีกต่อไป เพราะพนักงานในองค์กรส่วนใหญ่อาจไม่ทราบถึงเหตุผลขององค์กรที่จะต้องมีการ Block บางเว็บไซต์ ซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองในการทำงานบางอย่าง ดังนั้น ACIS จึงมีบริการ Cybersecurity Awareness Campaign เพื่อช่วยแนะนำให้พนักงานได้ทราบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร ทั้งยังสร้างความตระหนักเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม และเข้าใจเรื่องการระวังภัยจากมัลแวร์ได้เป็นอย่างดี สนใจการทำ Cybersecurity Awareness Campaign ในบริษัทเพื่อสร้างการรับรู้ให้พนักงาน “ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก” ต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต […]

Read more

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy