การมาของ Sora โมเดล OpenAI เขียนไม่กี่คำ สู่คลิปเหนือจินตนาการ | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger