เปรียบเทียบระบบ Two-Factor Authentication ระหว่าง การใช้ One Time Password (OTP) และ Smart Card ร่วมกับ Public Key Infrastructure (PKI) | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger