บทสรุปการดูงานหลักสูตรผู้บริหารสารสนเทศรุ่นที่ 4 โดย ACIS และ Software Park ณ บริษัท Microsoft Corporation และบริษัท Boeing Company เมือง Seattle รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger