มาตรฐานสากลทางด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ CIO ควรรู้เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร และ กลยุทธ์ CIO กับการบริหารระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger