แสดงความยินดีกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกที่ได้เป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุข ของรัฐแห่งแรก ซึ่งผ่านการรับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger