ขอแสดงความยินดีกับ อ.ปริญญา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ ในโครงการพิจารณาคัดเลือก บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger