อ.ปริญญา ถ่ายภาพร่วมกับ คุณสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทยและผู้บริหาร | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger