ดร.ทวีศักด์ และ อ.ปริญญา ร่วมถ่ายภาพกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเสวนาทางวิชากร กฏหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger