หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger