5188

บรรยากาศการติวเข้ม CISSP Bootcamp 3 วันเต็ม หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย ผู้เข้าอบรมได้ผ่านการคัดเลือกจากรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพื่อติวข้อสอบเข้ม และรับทุนโครงการสอบ CISSP มูลค่า 2 หมื่นกว่าบาทฟรี! สนใจสมัครอบรมรุ่นที่ 3 ติดต่อที่อีเมล์ [email protected] Website: www.tisa.or.th โทรศัพท์: 086 367 5279 (คุณวราพงษ์)

โดยโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของ TISA , ETDA และ ACIS Professional Center อบรมวันแรก โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ชยุตม์ สิงห์ธงธำรงกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการฝึกอบรมระหว่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัย ACIS Professional Center

p2
p6
p3

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy