5198

ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร Certified Ethical Hacker Version 8 (CEHv8) (Exam Included)- Accredited Training by EC-Council ที่ ACIS Professional Center เมื่อวันที่ 17-21 ธันวาคม 57 สำหรับท่านที่สนใจอบรม CEH รอบต่อไปวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 58 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://training.acisonline.net

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy