เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก
( Payment Card Industry Data Security Standard for Small Merchant Level 2,3 และ 4)

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกกำหนดโดย 5 ค่ายยักษ์ใหญ่บัตรเครดิต คือ Visa, MasterCard, American Express, Discover และ JCB ที่กำหนดให้องค์กรที่รับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต และบัตรเครดิต ต้องมีมาตรฐาน PCI DSS เพื่อช่วยให้องค์กร บริษัท และร้านค้าต่าง ๆ สามารถควบคุมมาตรฐานในการเก็บรักษา ประมวลผล และรับส่งข้อมูลบัตรได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ให้สามารถป้องกันการฉ้อโกงซึ่งเกิดจากการทำธุรกรรมผ่านบัตรชำระเงิน


ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับ หากมี PCI DSS


อัตราค่าบริการ

บริการตรวจประเมินมาตรฐาน PCI DSS โดยผู้ตรวจสอบอิสระ สำหรับธุระกิจขนาดย่อม เริ่มต้นที่ 70,000 บาท / ปี

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  1. ตรวจช่องโหว่ของระบบจากภายนอก จำนวน 1 IP
  2. รายงานการตรวจสอบตาม PCI Self Assessment Questionnaire (SAQ) Compliance Certification
  3. ตรวจสอบและค้นหาข้อมูลหมายเลขบัตรในระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  4. ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา 1 ปี
  5. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง 1 ที่นั่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง
บริการตรวจประเมินตามมาตรฐาน PCIDSS โดย QSAสนใจบริการตรวจประเมินมาตรฐาน PCI DSS ติดต่อ ACIS Professional Center

captcha

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy