เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก
( Payment Card Industry Data Security Standard for Small Merchant Level 2,3 และ 4)

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกกำหนดโดย 5 ค่ายยักษ์ใหญ่บัตรเครดิต คือ Visa, MasterCard, American Express, Discover และ JCB ที่กำหนดให้องค์กรที่รับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต และบัตรเครดิต ต้องมีมาตรฐาน PCI DSS เพื่อช่วยให้องค์กร บริษัท และร้านค้าต่าง ๆ สามารถควบคุมมาตรฐานในการเก็บรักษา ประมวลผล และรับส่งข้อมูลบัตรได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ให้สามารถป้องกันการฉ้อโกงซึ่งเกิดจากการทำธุรกรรมผ่านบัตรชำระเงิน


ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับ หากมี PCI DSS


อัตราค่าบริการ

บริการตรวจประเมินมาตรฐาน PCI DSS โดยผู้ตรวจสอบอิสระ สำหรับธุระกิจขนาดย่อม เริ่มต้นที่ 70,000 บาท / ปี

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  1. ตรวจช่องโหว่ของระบบจากภายนอก จำนวน 1 IP
  2. รายงานการตรวจสอบตาม PCI Self Assessment Questionnaire (SAQ) Compliance Certification
  3. ตรวจสอบและค้นหาข้อมูลหมายเลขบัตรในระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  4. ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา 1 ปี
  5. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง 1 ที่นั่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง
บริการตรวจประเมินตามมาตรฐาน PCIDSS โดย QSAสนใจบริการตรวจประเมินมาตรฐาน PCI DSS ติดต่อ ACIS Professional Center

captcha

ACIS Professional Center

ACIS Professional Consulting Services offers a fully integrated information system and information security consulting service conform to the “One-Stop-Shop” concept.

ACIS Onair

Acis Photos

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center