พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับมืออาชีพด้านระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (CBK) ตอนที่ 7 BUSINESS CONTINUITY PLANNING (BCP) , DISASTER RECOVERY PLANNING (DRP) และ PHYSICAL SECURITY | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger