บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“ACIS”) เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปี ในด้าน Cybersecurity & Privacy Complianceโดยมีบริการต่าง ๆ ที่ครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการทั้งในด้านธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างความความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการทั้งในและนอกองค์กร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถหรือสร้างความแตกต่างในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยขอแนะนำบริการสำคัญ ดังต่อไปนี้

Service

1. Consulting Services
บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) แบบครบวงจร ซึ่งให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

2. Training Services
บริการเทรนนิ่งให้ความรู้เกี่ยว Cybersecurity โดยแบ่งเป็นบริการสำหรับองค์กร และบริการ Course สำหรับบุคลากรทั่วไปที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึก และต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบใบ Certificated สำหรับความก้าวหน้าในอนาคต
2.1 บริการ Awareness Training
เป็นบริการสำหรับองค์กรเพื่อให้พนักงานภายในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cybersecurity อาทิ บริการ Privacy Awareness Training , Security Awareness Training หรือบริการ IT Training ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรต้องการให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น
2.2 บริการ Training Course
เป็นบริการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้าน IT & Cybersecurity โดยมีคอร์สที่น่าสนใจมากมาย อาทิ CISSP, ISMSI, CISM, PIMSI, CDPF, CDPP, CPD, DPO เป็นต้น ซึ่งคอร์ดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการทำงาน หรือเตรียมสอบเพื่อรับ Certificated ต่าง ๆ สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ

ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม และรายละเอียดคอร์สที่ : https://training.acisonline.net/

3. Conference & Event Services
Cybersecurity Conference (CDIC) เป็นงานสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันด้าน Cybersecurity และ Personal Data Protection ให้เกิดผลกับองค์กร สังคมส่วนรวม และประเทศ ในทุก ๆ ปีจะมีการอัปเดทความเคลื่อนไหว และแนวทางป้องกัน โดยวิทยากรระดับประเทศมาแชร์ความรู้ภายในงานนี้โดยเฉพาะ

4. Innovation Services
ในปัจจุบันเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เราจึงมีบริการด้าน Innovation และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ครอบคลุมด้าน Cybersecurity และ Privacy เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ อาทิเช่น
4.1 Red-Spear แพลตฟอร์มทดสอบการทำ Intelligence Cyber Drill เช่น การ Simulation การโจมตี หรือ Phishing E-mail
4.2 Blue Eye แพลตฟอร์มด้าน Social Monitoring Tool ที่สามารถแสดงผลได้แบบ Real Time ช่วยวิเคราะห์ และแสดงผลที่เกิดขึ้นบนช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์ต่าง ๆ

สนใจบริการของเราสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
Tel: +66 2 253 4736
Mail: [email protected]
Website: www.acisonline.net
Line ID: @acis
Facebook: https://www.facebook.com/acisonline/

© Copyright 2019. Powered by ACIS Professional Center | Privacy Policy

Our website uses both essential and non-essential cookies to analyze use of our products and services. This agreement applies to non-essential cookies only. By accepting, you are agreeing to third parties receiving information about your usage and activities. If you choose to decline this agreement, we will continue to use essential cookies for the operation of the website. View Policy