เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติการสารสนเทศ (Information Operation) ในยุคแห่งสงครามสารสนเทศ (Information Warfare) และ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ "IO" ระหว่าง "ศอฉ." และ "นปช." (ตอนที่ 1) | ACIS Professional Center Co., Ltd.
Messenger
Messenger